Methodiek

Meditatie

In meditatie Ben je alleen maar. Dit werkt bevrijdend en zuiverend voor je geest.

Gebed

In gebed richt je je tot God en deel je wat leeft in je hart.

Japa (herhalend gebed)

Japa zoals “Om” of “Heere ontferm U” brengt rust en vervoering.

Levensgeschiedenis en psychologie

Geestelijke begeleiding heeft ook een therapeutische kant. We richten ons op kernervaringen in de levensgeschiedenis en brengen daar begrip en genezing. Ook onderzoeken we denk- en gedragspatronen die mogen veranderen.

Zegening

Na het gesprek volgt een klein ritueel van zegening. Hier vraag ik God om bij je te zijn in de tijd die komen gaat.

Amen.